Stavíme budoucnost

Výstavba a rekonstrukce vodovodních řádů a vodojemů

Výstavba a rekonstrukce vodovodních řadů, vodovodních sítí, přípojek a prací s tím spojených, včetně napojení vlastních objektů přípojkami.

Výstavba a rekonstrukce vodojemů zemních i nadzemních všech velikostí včetně zajištění dodávky technologického vybavení.