Stavíme budoucnost

Oznamovací systém

Naše společnost zřídila vnitřní oznamovací systém a přijímá oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů.
V souladu se zákonem umožňujeme podat oznámení osobně, písemně nebo hlasově.

Kontaktní osoba: Ing. Věra Karlová
Tel.: 775 864 276
E-mail: karlova@lamaconstruction.cz

(kontaktní údaje neslouží k přijímání oznámení)

Oznamovací systém je realizován na platformě NNTB s přímým odkazem pro podání písemného nebo hlasového oznámení

KLIKNĚTE ZDE
PRO PŘESMĚROVÁNÍ

 

Co je považováno za oznámení dle Zákona?

Pokud upozorníte na jednání, které:

  • – Má znaky trestného činu
  • – Má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč
  • – Porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
  • – Porušuje jiný právní předpis Evropské unie v oblastech stanovených Zákonem (např. Finanční služby, daně z příjmů právnických osob, ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí aj.)
  • – Oznámení můžete podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti. Více informací včetně oznamovacího formuláře naleznete na adrese:

 

https://oznamovatel.justice.cz/