Stavíme budoucnost

O společnosti

Naše společnost Vodohospodářská stavební spol. s r. o. působí na trhu již od roku 1992. V roce 2020 se přetransformovala na společnost Lama Group s.r.o. Od svého vzniku usilujeme o podporu a rozvoj tradičních hodnot českého stavebnictví.

Společnost Lama Group s.r.o. realizuje své zakázky v oborech vodárenských staveb, staveb zdravotního inženýrství, úpravy vodních toků a rekonstrukce vodohospodářských objektů. Společnost zajišťuje stavební práce především na území severních, středních a západních Čech. Činnost společnosti je poskytována v souladu se systémem řízení managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001, řízení ŽP a BOZP dle norem ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001.

V současné době má naše společnost kolem 100 zaměstnanců.