Stavíme budoucnost

Karlovy Vary – Vodovod Tuhnice – Stará Role

PROJEKT:
Karlovy Vary – Vodovod Tuhnice – Stará Role

OBJEDNATEL
Vodohospodářské sdružení obcí

TERMÍN REALIZACE:
01/2015 – 02/2016

MÍSTO REALIZACE:
Tuhnice, Karlovy Vary

CENA:
35.942.806,- Kč

POPIS PROJEKTU:
Předmětem plnění díla byla rekonstrukce vodovodu z LTH DN 80, 150, 300, 400 a DM500 v délce 2440bm. Součástí stavby byla oprava živičných povrchů v rozsahu 4.341m2 a oprava armaturních šachet.