Stavíme budoucnost

Kanalizace obce a ČOV Počaply

PROJEKT:
Kanalizace obce a ČOV Počaply

OBJEDNATEL
Město Terezín

TERMÍN REALIZACE:
09/2018 – 31.12.2019

MÍSTO REALIZACE:
Počaply

CENA:
18.779.445,87,- Kč

POPIS PROJEKTU:
Předmětem plnění díla byla výstavba nové splaškové kanalizace v obci Počaply a výstavba nové
ČOV 300/250, 1251 bm. Tlaková kanalizace PE 90 508bm.