Stavíme budoucnost

Zasíťování lokality pro RD Na Skalce, Jirkov

PROJEKT:
Zasíťování lokality pro RD Na Skalce, Jirkov

OBJEDNATEL
Město Jirkov

TERMÍN REALIZACE:
05/2017 – 30.09.2018

MÍSTO REALIZACE:
Jirkov, okr. Chomutov

CENA:
15.620.049,00,- Kč

POPIS PROJEKTU:
Předmětem plnění díla byla realizace jedenácti objektů:

• Pozemky pro výstavbu 30 RD
• Zpevněné plochy
• Úprava ulice na Skalce
• Úprava komunikace
• Vodovodní řád 733 bm, DN80
• Vodovodní přípojky pro 30 RD
• Kanalizační přípojky pro 30 RD
• Kanalizační stoka 1,063bm, Kam.DN300
• Odvodnění zpevněných ploch
• Veřejné osvětlení
• Vegetační úpravy