Stavíme budoucnost

Výstavba kanalizace a vodovodu v obci Koněprusy

PROJEKT:
Výstavba kanalizace a vodovodu v obci Koněprusy

OBJEDNATEL
JOPO CONSTRUCTIONS a.s.

TERMÍN REALIZACE:
11/2014 – 10/2015

MÍSTO REALIZACE:
Koněprusy, okr. Beroun

CENA:
18.312.210,- Kč

POPIS PROJEKTU:
Předmětem díla byla výstavba gravitační kanalizace PP DN250 v celkové délce 2.000bm. Výtlak z PE d63 mm v délce 2592bm. Kanalizační přípojky v celkové délce 460bm(79ks) PVC DN150. Vodovodní přípojky 438bm (79ks) PE d32 mm. Vodovod PE d63-110 mm v celkové délce 1.800bm. Obnova živičných povrchů 5.200m2. Součástí stavby byla realizace 2 ks ČS.