Stavíme budoucnost

Oprava dlažeb na Sprévě (HVT 18) v Jiříkově s nádražím

PROJEKT:
Oprava dlažeb na Sprévě (HVT 18) v Jiříkově s nádražím

OBJEDNATEL
Povodí Ohře

TERMÍN REALIZACE:
15.07.2019 – 20.11.2019

MÍSTO REALIZACE:
k. ú. Jiříkov, Ústecký kraj

CENA:
2.383.495,81,- Kč

POPIS PROJEKTU:
Jedná se opravu oboustranného opevnění na vodním toku Sprévy v ř. km 12,500. Stavba je umístěna na hraničním vodním toku v ochranných pásmech železnic z české a německé strany.

Hlavní konstrukce předmětu plnění včetně výměr zásadních konstrukcí:

• provedení dlažeb na sucho z lomového kamene rozvinuté výšky 1,5 m ve výměře 592,4 m2,
• zához z lomového kamene ve výměře 11,25 m2,
• přespárování zdi vy výměře 17,84 m2,
• provedení dvou prahů,
• čištění dlážděného dna od sedimentů 58,5 m3.