Stavíme budoucnost

Kamenickošenovský potok v Kamenickém Šenově – nad železničním viaduktem

PROJEKT:
Kamenickošenovský potok v Kamenickém Šenově – nad železničním viaduktem

OBJEDNATEL
Povodí Ohře

TERMÍN REALIZACE:
20.07.2018 – 28.06.2019

MÍSTO REALIZACE:
k. ú. Kamenický Šenov, Ústecký kraj

CENA:
4.521.389,68,- Kč

POPIS PROJEKTU:
Jedná se o opravu a rekonstrukci oboustranného opevnění na vodním toku Kamenickošenovského potoka v ř.km 2,432-2,555.

Hlavní konstrukce předmětu plnění včetně výměr zásadních konstrukcí:

  • spárování zdi z lomového kamene na maltu cementovou ve výměře 93 m2,
  • zeď na maltu cementovou z lomového kamene, ve výměře 75,6m3,
  • provedení paty dlažby, ve výměře 47,9 m2,
  • přeskládání dlažby z lomového kamene ve dně, ve výměře 7,2 m2,
  • provedení dlažby z lomového kamene ve dně, ve výměře 168,8 m2,
  • provedení skluzu ve dně z lomového kamene na sucho do dubových prahů, ve výměře 17,5 m2,
  • sanace betonového zdiva stříkaným betonem s perforací, ve výměře 18,8 m2,
  • provedení železobetonové zdi, ve výměře 12,6 m3.